Prioriteiten Seniorenplatform

  1. Verpleeghuisplaatsen – de ontwikkeling van het aantal verpleegplaatsen in de Gemeente en de kwaliteit daarvan
  2. De vier ontmoetingsprojecten – volgen van deze projecten en contact houden met de projectleiders.
  3. De wijkschouwen – herbestrating en ophoging in de wijken
  4. Het gebruik van de collectieve voorzieningen – wijkkamers en wijkruimten, programmering en benutting (CdT, Gemeente en Qua Wonen)
  5. Huiselijk geweld – preventieprogramma
  6. Gezondheid – beleid en preventieve acties (ondervoeding) o.a.
    – volgen uitvoeringsplan Mantelzorg
    – Dementievriendelijke gemeente
    – Preventieprogramma Gezondheid
  7. Dagbesteding – volgen van de ontwikkelingen
  8. Aanvullend vervoer, OV en Belbus
  9. Meer openbare toiletten (+Weteringpark)
  10. Minimabeleid
  11. Ouderenadviseur huisartspraktijken
  12. Ouderenhuisvesting
  13. Woonvisie
  14. Vrijwilligersbeleid