Algemeen

Wat is het Seniorenplatform? Dit platform is in 2006 ingesteld door Burgemeester & Wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het platform geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, de senioren van onze gemeente betreffende. De basis van de taken van het seniorenplatform ligt vast in een convenant dat in 2006 is gesloten met de gemeente, tevens is met diverse organisaties die in onze gemeente betrokken zijn bij onderwerpen die van belang zijn voor senioren afgesproken, dat zij het Seniorenplatform bij het ontwikkelen van beleid zullen raadplegen. Die organisaties zijn ondermeer Qua Wonen, De Zellingen, Krimpenwijzer en andere. Voor de inhoud van het complete convenant tussen het gemeentebestuur en het Seniorenplatform klikt u hier convenant.

Hoe blijft U op de hoogte? 
U treft onder agenda , verslagen en uitgebrachte adviezen aan waarmee het Seniorenplatform bezig is. Heeft u vragen of opmerkingen schroom dan niet dit via info@seniorenkrimpen.nl te laten weten. In 2005/2006 werkten een zestigtal senioren uit Krimpen aan den IJssel aan het onderzoek naar de stand van zaken m.b.t. de voorzieningen voor senioren. Dit project ‘OuderenProof’ leverde een adviesrapport op met een kleine honderd adviezen. Intussen is veel, ja zeer veel gedaan en bereikt en daarom was een evaluatie van de bereikte resultaten op haar plaats. U treft die evaluatie hier aan: evaluatie OuderenProof.

Wat zijn of waren onderwerpen bij het Seniorenplatform? Vele onderwerpen passeren en hebben de aandacht van het Seniorenplatform. Van zorg en woonruimte of levensloopgeschikte woningen tot leefomgeving als groen en verlichting (wijkschouwen) en van het gemeentelijke fietsplan of de gezondheid en zorg op leeftijd middels aanstelling van de seniorenadviseur, tot de mantelzorg en de begeleiding daarvan; maar ook het (openbaar) vervoer of de ontmoetingscentra in onze gemeente. Kern bij dit alles vormt de betrokkenheid bij de vorming van de zogenaamde woon-service centra zoals het Facet 1,2 en 3, Crimpenersteyn, BloemRijk etc.

Wie vormen het Seniorenplatform? Het platform bestaat uit een aantal enthousiaste leden die vrijwillig hun tijd en energie in het werk van en rondom het platform steken:

• Ties van Riel
• Cor Kraak
• Emilie van der Kraan
• Mathieu Baltissen
• Anke van der Cammen
• Willy van Leeuwen