Leden

Mathieu Baltissen – voorzitter

“de voorwaarden scheppen voor een optimaal woon- en leefklimaat door verbinding van alle relevante organisaties”

Christa Huis in ’t Veld – secretaris

“sociale contacten dicht bij huis”

José Tuerlings

Emilie van der Kraan

“gezamenlijk zorgen voor een fijne en veilige leefomgeving”

Dika van der Giessen

Willy van Leeuwen

Ties van Riel

Cor Kraak

Anke van der Cammen

Fred de Gruijl

Thom Bakker † – erelid