Leden

Mathieu Baltissen – voorzitter

“de voorwaarden scheppen voor een optimaal woon- en leefklimaat door verbinding van alle relevante organisaties”

Emilie van der Kraan

“gezamenlijk zorgen voor een fijne en veilige leefomgeving”

Willy van Leeuwen

Ties van Riel

Cor Kraak

Anke van der Cammen

Thom Bakker † – erelid